Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2012

fuckthat
7042 a1d2
Reposted byemciu emciu

June 10 2012

fuckthat
0213 8d91
Reposted byshezzmalypotworekpapercutgrovly
fuckthat
0201 0051
Reposted bysiagothshezzGametonblackmatterwielkaorgiazwlok

May 15 2012

fuckthat
0232 0000

May 04 2012

fuckthat
fuckthat
3646 bcba
Reposted bytrikk trikk

April 28 2012

fuckthat
7388 8260 500
Reposted bydivi divi
fuckthat
7363 b485

April 14 2012

fuckthat
6621 7b3c
Reposted byvardiataka-jedna-jakonotoriredheadladydualistyczniestragan-ze-snamicojapaczesnickers13Exfeletes
fuckthat
Witaj w królestwie rzeczy nieracjonalnych, w odrzuconym scenariuszu dla kanału Romantica.

— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted byarosrarobrejkamwszystkieruleevidencedespondencymzemheniufrestyle
fuckthat
Przecież jesteśmy poważnymi ludźmi. Trzeba było zdruzgotać się alkoholem. Poruchać. Zrzygać się w żywopłot. Sukcesy się celebruje, zwłaszcza te zdobyte ciężką pracą.
— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted byarosrarosnickers13
fuckthat
6536 99b3
Reposted byabricate abricate
fuckthat
6531 e042
Reposted bystokrotaChucky2ineviitable

April 01 2012

fuckthat
8860 4b7e
Reposted bytogepi12psychocukierwhite-ravenanavismichalinaxmaja95titamartyna72lindabelindappooiiuumocamokareasonscanneverwinRaspberryCocainewersjakieszonkowadestroyedjacekmhanziehbartchletsgodrinktogetherMelody14nicmisieniechcewarkoczdsfghelewineacornucopiaszaaataninterpretujmniejakchceszNocturiatoniewszystkomartynaajennymeliliowaduszanocnatesciowaMishazzuuoomynameequililRecklessKidmikanekohalfjohnno-longer-korepiratka-wariatkazarazwracamSayidmaraskowathe-deviltwentyseventhviva-salvadorewormstachethebestisyettocomeinsomniiamonimichthosecookiesareminetbtfmooncatinsanedreamermuszroomzelektronowygoniewiczchybakpiszeredvarethmissadventuremichalinaxreasonscanneverwincintre

March 22 2012

fuckthat
0294 6856

March 11 2012

fuckthat
4298 8e02
Reposted bydegrengolawajoannna

March 04 2012

fuckthat

Nie muszę być idealna , aby kochać .

fuckthat
9495 f026
Reposted bydevilerwaplueatrantakogslalunahadja

February 29 2012

fuckthat
6606 8cf6

February 28 2012

fuckthat
1158 9c1b
Effy ;)
Reposted bymoja-pomidorowa moja-pomidorowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl